Устройство
1
тошин
toshin
Острие
2
накаго
nakago
„Опашка” на острието
3
мей
mei
Подпис на ковача
4
мекугиана
mekugi ana
Отвор в опашката на острието за
прикрепяне на дръжката чрез мекуги
5
Ха мачи
ha machi
засечка на острието откъм режещия
ръб
6
Муне мачи
mune machi
засечка на откъм гърба
7
Муне
mune
Гръб на острието
8
Шиноги-джи
shinogiji
Плоскост между шиноги и муне, на
шиноги джи често присъства улей,
наречен хи hi
9
шиноги
shinogi
Ребро, преминаващо по цялата дължина
на острието
10
хира
hira
Плоскост на режищият ръб. Нарича се
още и джи ji
11
хамон
hamon
Гранична линия на закалката на
стоманата
12
якиба
yakiba
Закалената част на острието. Това е
режещият ръб. Също така
се нарива ха ha
13
ха
ha
Режещ ръб. Върхът на режещият ръб се
нарича хасаки ha saki
14
Моно учи
mono
uchi
Ударната част на острието, около
15-20 см, взето от кисаки
15
йокоте
yokote
Напречният ръб, отделящ ха от киссаки

16
Мицу гашира
mitsu gashira
Точката в която се съединяват йокоте,
шиноги и кошиноги
17
ко шиноги
ko shinogi
Ребро, миващо по дължината на върха
на меча
18
киссаки
kissaki
Връх на меча
19
боши
boshi
Закалената част на върха


Няма коментари:

Публикуване на коментар