РазглобяванеКак да разглобим меча:


Внимание! Острието на този меч е изключително остро и може да причини сериозни наранявания. Бъдете сигурни, че острието на меча никога не е в позиция, в която може да нарани вас или другите около вас. Ако трябва да боравите с острието бъдете много внимателни и носете предпазни ръкавици.

1.      Използвайте meguki-nuki (месинговото чукче), за да извадите mekugi (бамбуковия нит) от дръжката. Тъй като бамбуковият нит е конусовиден внимателно преценете от коя страна да го извадите.
Бележка: Възможно е да се наложи да използвате гумен чук, за да избиете meguki.

2.      След като извадите и двата бамбукови нита хванете дръжката с лявата си ръка и изправете меча във вертикална позиция. Дръжте режещата страна на острието далеч от тялото си. След това с дясната си ръка леко удряйте лявата си китка, за да разхлабите ефеса. Внимавайте да не удряте твърде силно, защото има опасност seppa (месинговата шайба) да се отдели изцяло от ефеса и да ви нарани.
Бележка: Възможно е да се наложи да използвате гумен чук, с който да почуквате леко tsuba, ако дръжката не поддава. Задължително увийте tsuba с кърпа, за да я предпазите.Как да сглобим меча:


1.      Приплъзнете habaki по голото острие докато не застане стабилно върху прорезите mune-machi и ha-machi.

2.      След това сложете първата seppa, после tsuba, следвана от втората seppa и накрая поставете tsuka (дръжката).

3.      Хванете дръжката с лявата си ръка и изправете меча във вертикална позиция. Дръжте режещата страна на острието далеч от тялото си. Почукайте края на дръжката с дясната си длан, докато всичките компоненти не се пристегнат плътно.
Бележка: Възможно е да се наложи да използвате гумен чук, за да осигурите този ефект. Задължително увийте държката с кърпа, за да предпазите kashira.

4.      Вкарайте обратно двата бамбукови нита, за да застопорите tsuka към острието.

MAGNUM by Boker - Referenceguide

Няма коментари:

Публикуване на коментар